कर्मठ र उद्यमी युवाराष्ट्रिय युवा परिषद,स्थायी मूल नारा प्रस्तावितः समृद्ध नेपालका लागि स्वस्थ्य, कर्मठ र उद्यमी युवाअन्तराष्ट्रिय युवा दिवस २०१६ को नेपाली नाराः गरिवि उन्मुलनमा युवा प्रतिवद्धता, उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरता

प्रतिक्रिया दिनुहोस्