यस्ता छन वडा कार्यालयबाट पाउने अधिकार१० चैत्र, काठमाडौं ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि अब गाउँगाउँमा नै सेवा सुविधा प्राइने भएको छ । सामान्य सेवा सुविधा लिनको लागि सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदान गरिदै आएको अधिकार गाउँपालिकाबाटै पाइने भएको छ । सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै गाउँगाउँमा खुसीयाली बढेको छ ।

यस्ता छन वडा कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने अधिकारहरुः
१. नाता प्रमाणित
२. नागरिकताको सिफारीस र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि सिफारिस
३. बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस
४. कोठा खोल्न रोहबर बस्ने
५. मोही लगत कट्टा सिफारिस
६. घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारीस
७. जन्ममिति प्रमाणित
८. ब्यापार व्यवसाय बन्द भएको, संचालन नभएको वा हुँदै नभएको सिफारिस
९. मिलापत्र कागज बनाउने निवेदन दर्ता सिफारिस
१०. विवाह प्रमाणित अविवाहित प्रमाणित
११ निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस
१२. आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारीस, प्रमाणित
१३. घर पातल प्रमाणित
१४. व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित
१५. पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस
१६. फरक–फरक नाम थर र जन्म मितिको सिफारिस, प्रमाणित तथा दुबै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस
१७. नाम, थर जन्म मिति संशोधनको सिफारिस
१८ जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस
१९ कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित
२० कित्ताकाट सिफारिस
२१ संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस
२२ जिवीतसंगको नाता प्रमाणित
२३ हकवाला वा हकदार प्रमाणित
२४ नामसारि सिफारिस
२५ जग्गाको हक सम्बन्धि सिफारिस
२६ मृतकको नाता प्रमाणित, सर्जमिन र सिफारिस
२७ उद्योग ठाउँसारी सिफारिस
२८ जिवित रहेको सिफारिस
२९ पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस
३० जग्गा मुल्यांकन सिफारिस प्रमाणित
३१ विदालयको कक्षाबृद्धि सिफारिस
३२ पालन पोषण सिफारिस
३३ बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस

३४ आर्थिक अवस्था कमजोर, विपन्नता वा सम्पन्नता सिफारिस
३५ विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस
३६ धारा तथा विद्युत जडान सिफारिस
३७ प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य सिफारिस तथा प्रमाणित
र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिदिएका अन्य कार्यहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्