कुलमान घिसिङलाई सलामउनले देखाए कि एक जनाले पनि देश बदल्न सक्छ ।
सलाम छ : कुलमान सिह घिसिगं ज्यूलाई

प्रतिक्रिया दिनुहोस्