अराजकताहरुको भिड रहेछ कांग्रेस 

बहुबल, धनबल अनि अराजकताहरुको भिड रहेछ कांग्रेस । चिन्न नसक्नु मेरो कमजोरी रहेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्