मनै रुवाउने गरिबकाे दशै तिहार गीतप्रतिक्रिया दिनुहोस्